SKINN AV VIRKELIGHET

"Skinn av virkelighet" er et prosjekt jeg har arbeidet med i ca 5 år. Det består av å komponere skjøre rom, av å utforske skjørhet og illusjon som begrep. Prosjektet er i stadig utvikling og består så langt av små engleaktige figurer, bearbeidede fotoer og skulpturelle kjoler.
En viktig del av prosjektet er å sette objektene i ulike komposisjoner og lyssettinger - å finne ulike typer rom som gjør at uttrykket kan trekkes mot ulike ytterpunkter innenfor begrepet "skjørhet/illusjoner."

MER >>

OPPLANDSUTSTILLINGEN 2007

OPPLANDSUTSTILLINGEN DAISY 2005

HÅ GAMLE PRESTEGARD

OMTALE

 TILBAKE